Shop

  • Mặt kính Schott Ceran
  • Bảo hành 2 năm
  • Kích thước mâm từ: 190mmx 2 vùng nấu
  • Kích thước vòng lửa: 230mm x 2 vùng nấu
  • Điều khiển cảm ứng trượt slide 09 mức công suất, dùng riêng mạch điều khiển
  • Điện áp: 175v – 240v 50Hz
  • Tổng công suất: 4000W
  • Công suất trái: 2000W, Booster 2400W
  • Công suất phải: 2000W, Booster 2400W
  • Sử dụng mạch 1 IGBT 25A
  • Thời gian hẹn giờ 99 phút
  • Tính năng tự động ngắt khi quá nhiệt, chống tràn, khóa trẻ em, nhận diện vùng nấu
  • Xốp đóng sản phẩm nguyên khối
  • Kích thước vỏ thùng: 770x475x123mm
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x390mmm
  • Khối lượng tịnh: 8,72Kg
  • Tổng trọng lượng: 10Kg
  • Mặt kính Schott Ceran
  • Bảo hành 5 năm
  • Kích thước mâm từ: 230mm x 2 vùng nấu
  • Kích thước vòng lửa: 230mm x 2 vùng nấu
  • Điều khiển cảm ứng trượt slide 12 mức công suất, dùng chung mạch điều khiển
  • Điện áp: 175v – 240v 50Hz
  • Tổng công suất: 4000W
  • Công suất trái: 2000W, Booster 2400W
  • Công suất phải: 2000W, Booster 2400W
  • Sử dụng mạch 20A, 2 IGBT Siemens cho mỗi bên
  • Thời gian hẹn giờ 99 phút
  • Tính năng tự động ngắt khi quá nhiệt, tính năng chống tràn, khóa trẻ em, nhận diện vùng nấu
  • Xốp đóng sản phẩm nguyên khối Kích thước thùng: 770x475x123mm
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x390mm
  • Khối lượng tịnh: 8,75Kg
  • Tổng trọng lượng: 10Kg
  • Mặt kính Schott Ceran
  • Bảo hành 5 năm
  • Kích thước mâm từ: 230mm x 2 vùng nấu
  • Điều khiển cảm ứng trượt slide 12 mức công suất, dùng chung mạch điều khiển
  • Điện áp: 175v - 240v 50Hz
  • Tổng công suất: 4800W
  • Công suất trái: 2400W, Booster 2600W
  • Công suất phải: 2400W, Booster 2600W
  • Sử dụng mạch 20A, 2 IGBT Siemens mỗi bên
  • Thời gian hẹn giờ 99 phút
  • Tính năng tự động ngắt khi quá nhiệt, chống tràn, khóa trẻ em, nhận diện vùng nấu
  • Xốp đóng sản phẩm nguyên khối
  • Kích thước vỏ thùng: 770x475x123mm
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x390mm
  • Khối lượng tịnh: 8,75Kg
  • Tổng trọng lượng: 10Kg
  • Mặt kính Schott Ceran
  • Bảo hành 5 năm
  • Kích thước mâm từ phải: 230mm x 2 vùng nấu
  • Kích thước mâm từ trái: 160mm x 1 vùng nấu
  • Điều khiển cảm ứng trượt slide 12 mức công suất, dùng chung mạch điều khiển
  • Điện áp: 175v – 240v 50Hz
  • Tổng công suất: 5200W
  • Công suất phải: 2400W, Booster 2600W
  • Công suất trái: 1400W + 1400W
  • Sử dụng mạch 20A, 2 IGBT Siemens cho mỗi bếp
  • Thời gian hẹn giờ 99 phút
  • Tính năng tự động ngắt khi quá nhiệt, chống tràn, khóa trẻ em, nhận diện vùng nấu
  • Xốp đóng sản phẩm nguyên khố
  • Kích thước vỏ thùng: 630x565x123mm
  • Kích thước sản phẩm: 590x520mm
  • Kích thước khoét đá: 550x480mm
  • Khối lượng tịnh: 9,75Kg
  • Tổng trọng lượng: 11,5Kg
  • Mặt kính Schott Ceran
  • Bảo hành 5 năm
  • Kích thước mâm từ: 230mm x 2 – 2 vùng nấu
  • Kích thước mâm từ: 160mm x 1 - 1 vùng nấu
  • Điều khiển cảm ứng trượt slide 12 mức công suất, dùng chung mạch điều khiển
  • Điện áp:175v – 240v 50Hz
  • Tổng công suất: 5200W
  • Công suất trái, phải: 2400W, Booster 2600W
  • Công suất giữa: 1400W
  • Sử dụng mạch 20A, 2 IGBT Siemens cho mỗi bếp
  • Thời gian hẹn giờ 99 phút
  • Tính năng tự động ngắt khi quá nhiệt, chống tràn, khóa trẻ em, nhận diện vùng nấu
  • Xốp đóng sản phẩm nguyên khối k Kích thước vỏ thùng: 770x475x123mm
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 710x410mm
  • Khối lượng tịnh: 9,2 Kg
  • Tổng trọng lượng: 10,5Kg
  • Mặt kính Schott Ceran
  • Bảo hành 5 năm
  • Kích thước mâm từ: 230mm x 2 – 2 vùng nấu
  • Kích thước mâm từ: 160mm x 2 - 1 vùng nấu
  • Điều khiển cảm ứng trượt slide 12 mức công suất, dùng chung mạch điều khiển
  • Điện áp:175v – 240v 50Hz
  • Tổng công suất: 7200W
  • Công suất trái: 2400W, Booster 2600W + 1200W
  • Công suất phải: 2400W Booster 2600W + 1200W
  • Sử dụng mạch 20A, 2 IGBT Siemens cho mỗi bếp
  • Thời gian hẹn giờ 99 phút
  • Tính năng tự động ngắt khi quá nhiệt, chống tràn, khóa trẻ em, nhận diện vùng nấu
  • Xốp đóng sản phẩm nguyên khối
  • Kích thước vỏ thùng: 630x565x123mm
  • Kích thước sản phẩm: 590x520mm
  • Kích thước khoét đá: 550x480mm
  • Khối lượng tịnh: 9,75Kg
  • Mặt kính Schott Ceran
  • Bảo hành 2 năm
  • Kích thước mâm từ trên: 230mm x 2 vùng nấu
  • Kích thước mâm từ dưới: 180mm x 1 vùng nấu
  • Điều khiển cảm ứng trượt slide 12 mức công suất, dùng chung mạch điều khiển
  • Điện áp: 175v - 240v 50Hz
  • Tổng công suất: 3800W
  • Công suất trên: 2400W, Booster 2600W
  • Công suất dưới: 1400W
  • Sử dụng mạch 20A, 2 IGBT Siemens cho mỗi bên
  • Thời gian hẹn giờ 99 phút
  • Tính năng tự động ngắt khi quá nhiệt, chống tràn, khóa trẻ em, nhận diện vùng nấu
  • Xốp đóng nguyên khối
  • Kích thước vỏ thùng: 550x340x123mm
  • Kích thước sản phẩm: 510x295mm
  • Kích thước khoét đá: 480x260mm
  • Khối lượng tịnh: 4,75Kg
  • Tổng trọng lượng: 5,5Kg
  • Mặt kính Schott Ceran
  • Bảo hành 2 năm
  • Kích thước mâm từ: 190mmx 2 vùng nấu
  • Kích thước vòng lửa: 230mm hồng ngoại
  • Điều khiển cảm ứng trượt slide 09 mức công suất, dùng riêng mạch điều khiển
  • Điện áp: 175v – 240v 50Hz
  • Tổng công suất: 4200W
  • Công suất trái: 2000W, Booster 2400W
  • Công suất phải: 2200W
  • Sử dụng mạch 1 IGBT 25A
  • Thời gian hẹn giờ 99 phút
  • Tính năng tự động ngắt khi quá nhiệt, chống tràn, khóa trẻ em, nhận diện vùng nấu
  • Xốp đóng sản phẩm nguyên khối
  • Kích thước vỏ thùng: 770x475x123mm k Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x390mm
  • Khối lượng tịnh: 8.5Kg
  • Tổng trọng lượng: 10K
  • Mặt kính Schott Ceran
  • Bảo hành 5 năm
  • Kích thước mâm từ: 230mm x 2 vùng nấu
  • Mâm điện E.G.O
  • Kích thước vòng lửa: 230mm x 2 vùng nấu
  • Điều khiển cảm ứng trượt slide 12 mức công suất, dùng chung mạch
  • điều khiển k Điện áp: 175v – 240v 50Hz
  • Tổng công suất: 4400W
  • Công suất trái: 2200W, Booster 2400W
  • Công suất phải: 2200W
  • Sử dụng mạch 20A, 2 IGBT Siemens
  • Thời gian hẹn giờ 99 phút
  • Tính năng tự động ngắt khi quá nhiệt, chống tràn, khóa trẻ em, nhận diện vùng nấu
  • Xốp đóng sản phẩm nguyên khối
  • Kích thước vỏ thùng: 770x475x123mm
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x390mm
  • Khối lượng tịnh: 8,75Kg
  • Tổng trọng lượng: 10K
  • Mặt kính Schott Ceran
  • Bảo hành 5 năm
  • Kích thước mâm từ: 230mm x 2 vùng nấu
  • Mâm điện E.G.O, kích thước vòng lửa: 230mm x 2 vùng nấu
  • Điều khiển cảm ứng trượt slide 12 mức công suất, dùng chung mạch điều khiển
  • Điện áp:175v – 240v 50Hz
  • Tổng công suất: 4600W
  • Công suất trái: 2400W, Booster 2600W
  • Công suất phải: 2200W
  • Sử dụng mạch 20A, 2 IGBT Siemens
  • Thời gian hẹn giờ 99 phút
  • Tính năng tự động ngắt khi quá nhiệt, chống tràn, khóa trẻ em, nhận diện vùng nấu
  • Xốp đóng sản phẩm nguyên khối
  • Kích thước vỏ thùng: 770x475x123mm
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x390mm
  • Khối lượng tịnh: 8,75Kg
  • Tổng trọng lượng: 10Kg
  • Mặt kính Schott Ceran
  • Bảo hành 2 năm
  • Kích thước mâm từ: 230mm x 2 vùng nấu
  • Mâm điện E.G.O, kích thước vòng lửa: 180mm x 1 vùng nấu
  • Mâm điện E.G.O, kích thước vòng lửa: 230mm x 2 vùng nấu
  • Điều khiển cảm ứng trượt slide 12 mức công suất, dùng chung mạch điều khiển
  • Điện áp:175v – 240v 50Hz
  • Tổng công suất: 6400W
  • Công suất phải: 2400W, Booster 2600W k Công suất trái: 2200W + 1800W
  • Sử dụng mạch 20A, 2 IGBT Siemens
  • Thời gian hẹn giờ 99 phút
  • Tính năng tự động ngắt khi quá nhiệt, chống tràn, khóa trẻ em, nhận diện vùng nấu
  • Xốp đóng sản phẩm nguyên khối
  • Kích thước vỏ thùng: 630x565x123mm
  • Kích thước sản phẩm: 590x520mm
  • Kích thước khoét đá: 550x480mm
  • Khối lượng tịnh: 9,75Kg
  • Tổng trọng lượng: 11,5Kg
  • Mặt kính Schott Ceran
  • Bảo hành 2 năm
  • Kích thước mâm từ: 230mm x 2 vùng nấu
  • Kích thước mâm từ: 160mm x 1 vùng nấu
  • Mâm điện E.G.O, kích thước vòng lửa: 230mm x 2 vùng nấu
  • Điều khiển cảm ứng trượt slide 12 mức công suất, dùng chung mạch điều khiển
  • Điện áp:175v – 240v 50Hz
  • Tổng công suất: 5400W
  • Công suất trái: 2400W, Booster 2600W + 1800W
  • Công suất phải: 2200W
  • Sử dụng mạch 20A, 2 IGBT Siemens cho mỗi bên
  • Thời gian hẹn giờ 99 phút
  • Tính năng tự động ngắt khi quá nhiệt, chống tràn, khóa trẻ em, nhận diện vùng nấu
  • Xốp đóng sản phẩm nguyên khối
  • Kích thước vỏ thùng: 630x565x123mm
  • Kích thước sản phẩm: 590x520mm
  • Kích thước khoét đá: 550x480mm
  • Khối lượng tịnh: 9,75Kg