Description

Mâm nhiệt FODA có giá thành mức trung bình, nhưng vẫn có thanh cảm biến nhiệt chạy dọc mâm, phù hợp những bếp điện có giá thành thấp.

Giá sỉ vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá