Ngoài việc sửa chữa, chúng tôi còn cung cấp linh liện thay thế cho thiết bị bếp với giá thành tốt nhất.

Mâm Hi-Light 2 vòng có thanh cảm biến EGO

Mâm nhiệt có 1 vòng nấu có thanh cảm biến EGO

Quạt tản nhiệt loại lớn DC 18V

Quạt tản nhiệt loại nhỏ DC 18V

Cảm biến mâm